Vosteq - een sprong vooruit in manufacturing

Smart Manufacturing Scan

Uw maakbedrijf meer concurrentiekracht geven is belangrijk. Het gaat over structurele verbeteringen aanbrengen in het business model en in de bedrijfsperformance: waarde toevoegen, snel en betrouwbaar leveren, flexibiliteit, kostprijs, marge etc. 

Het maken van sprongen in manufacturing met behulp van moderne productietechnieken, excellente processen, doordachte systemen, digitalisering en een zelfsturende en zelflerende organisatie is daarbij essentieel. Met onze ‘Smart Manufacturing Scan’ helpen we u graag op weg.

Wat is de meerwaarde?

  • Vertrekpunt van de scan is uw bedrijfsperformance.
  • Focus gericht op de uitdagingen van maakbedrijven. Denk aan verhogen leverbetrouwbaarheid, verkorten programmeertijden, reduceren omsteltijden, investeringen in productiemachines en digitalisering, afzonderlijke deelsystemen (digitaal) geïntegreerd krijgen en het meekrijgen van de organisatie.
  • Integrale benadering van uw uitdagingen: visie, organisatie, logistiek, techniek en digitaal. Onafhankelijk van leveranciers van of adviseurs over bijvoorbeeld productiesystemen, automatiseringssystemen of werkmethoden.
  • Geeft gedegen inzichten in de mogelijkheden voor sprongen in manufacturing, kijkend naar uw huidige productie-omgeving en uw huidige ambities.

 Welke aanpak is aan de orde? 

  • Op locatie in samenwerking met leden van uw projectteam
  • Door 2 Vosteq-experts met ervaring in de maakindustrie en smart industry
  • Meerdere sessies in de tijd: inventariseren, analyseren, gezamenlijk vaststellen en gezamenlijk creëren van draagvlak
  • Resultaat: gedragen mogelijkheden van smart manufacturing in uw productieomgeving
  • De standaardversie van de scan vergt een investering van € 5.000,- ex BTW

Meer weten over onze Smart Manufacturing Scan?

Maak dan een afspraak met één van de adviseurs van Vosteq

Delen van uitdagingen en kennis met mede-ondernemers in de maakindustrie

14-07-2016

Een groep van vijf ondernemers van productiebedrijven bezochten afgelopen weken elkaars organisatie. Allen directeur of aanstaand directeur in de maakindustrie. Het doel van de bijeenkomsten: een...

Lees meer »